Google Algoritme Update 2019

Sinds kort is er een nieuwe update op het gebied van SEO (Zoekmachine optimalisatie) omtrent het Google Algoritme. In Augustus 2018 vond er een grote update plaats; de zogenaamde¬†Medic update. Hierin werden websites die zich in medische, gezondheid of voedingsindustrie bevinden flink geraakt door de updates! Met name het YMYL (your money or your life) […]